metafysiikka

000545889
11.8.2016

Metafysiikka tutkii olemista ja olevaa: sen kategorioita, luokittelua, laatua, syitä, seurauksia ja suhteita.

Sana metafysiikka ei viittaa fysiikan takana piileviin ilmiöihin, vaan juontuu Aristoteleen Fysiikka -teoksen jälkeen kirjoitetuista teoksista, joka sisällöltään käsittelivät muun muassa syytä ja seurausta, ristiriidattomuuden lakia ja kappaleiden ominaisuuksia. Näiden ilmiöiden tutkimista kutsutaan tämän johdosta yleisesti metafysiikaksi.

Mikäli paljastuu, että ihmisen tietoisuus ei palaudu aivojen fysiologisiin ja materiaalisiin ominaisuuksiin, joudumme korjaamaan käsitystämme siitä, mitä kaikkea maailmassa voi olla olemassa.

Taideteos on a) materiaalisena, b) kulttuurisena ja c) subjektiivisena kokemuksena olemassa, ja nämä vuorovaikuttavat eri tavoin toisiinsa.
Hyödyllinen (6) Hauska (2)

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi ensimmäinen kommentti tälle sanalle!

Piilota

metafysiikka

HIM
27.11.2013

Tässä on vähän lisää akateemista tietoa urbaaneille nuorille.

Metafysiikka ei ole fysiikan osa-alue vaan (filosofinen) oppi olevaisesta ja sen syistä.

Selitys metafysiikan vähän harhaanjohtavasta nimestä on se, että sana tulee kreikankielestä. Fysiikka tarkoittaa fysiikkaa ja meta tarkoittaa 'jälkeen'. Metafysiikka on siis oppi asioista, jotka tulevat 'fysiikan jälkeen'. Kun mennään sen alueen rajan yli, jolla selitykset löytyvät fysiikasta, siirrytään metafysiikan alueelle.

Vuosisatojen ajan kysymys maailmankaikkeuden alusta oli metafyysinen ongelma. Tilanne muuttui täysin vuonna 1929, kun Edwin Hubble havaitsi, että maailmankaikkeus laajenee. Tämä havainto siirsi kysymyksen maailmankaikkeuden alusta luonnontieteen ongelmaksi.

Uusin kommentti: Harmi että tieto on paikkaansa ...

Lue kommentteja (1)

000545889
11.8.2016 22:26
Harmi että tieto on paikkaansa pitämätöntä. Metafysiikka on toden totta kreikkalaista perua, mutta ei sinänsä tarkoita oppia asioista, jotka "tulisivat fysiikan jälkeen". Tämä on yleinen harhaluulo. Metafysiikan sanan alkuperä viittaa teoksiin, jotka sijoitettiin Aristoteleen Fysiikka -teoksen jälkeen. Nämä teokset tutkivat mm. syytä ja seurausta, ristiriidattomuuden lakia, kappaleiden ominaisuuksia ja eri tieteenalojen lähtökohtia. Aikanaan nimettömiksi jääneet teokset saivat ylleen nimen Ta meta ta fysika, eli metafysiikka (fysiikan jälkeen). Näiden ilmiöiden tutkimista kutsutaan edelleenkin metafysiikaksi. Metafysiikka tutkii olemista ja olevaa: sen kategorioita, luokittelua, laatua, syitä, seurauksia ja suhteita. Esimerkiksi onko taideteos olemassa kolmella eri tavalla: a) materiaalisena, b) kulttuurisena ja c) subjektiivisena kokemuksena, ja miten nämä tasot vuorovaikuttavat toisiinsa. Tai esimerkiksi koostuuko tietoisuus kahdesta olevasta: materiaalisesta perustasta ja jostain muusta.

Piilota

Lisää uusi määritelmä sanalle metafysiikka.