fobia

HIM
20.12.2013

epänormaalia pelkoa, jota ihminen ei tavallisesti tunne ainakaan yhtä voimakkaana

Yleisiä fobioita ovat m.m. suljetun paikan kammo, avoimen paikan kammo, korkean paikan kammo ja kahvikuppineuroosi.

Fobiat kuuluvat yhtenä alaryhmänä neurooseihin. Neurooseilla tarkoitetaan sellaisia psyykkisiä häiriöitä, joiden oireet ovat spesifejä, useimmiten haittaaviksi koettuja käyttäytymismuotoja ja/tai tuntemuksia; realiteettitestaus on yleensä normaali.

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi ensimmäinen kommentti tälle sanalle!

Piilota

fobia

Murtsi67
17.6.2013

1. Sairaalloinen, hallitsematon pelko, kammo. Tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaoloon perustumaton pelko, jonka ahdistuneisuusoireita henkilö ei pysty hallitsemaan.

2. Provosoiva, leimaava termi jonkin asian vastustamiselle, pilkkasana, jonka tarkoitus vihjata että asian vastustajat ovat pakkomielteisesti, korostuneen ennakkoluuloisesti ja tunnepitoisesti asiaan suhtautuvia, kyvyttömiä kohtaamaan asian todellisuutta.

Homoliike ensin lainasi fobia-sanan lääketieteestä, missä se merkitsee hallitsematonta kammoa, sairaalloista ja pakkomielteistä pelkoa. Homouskin aiemmin määritelty sairaudeksi, joten homoliike provosoivasti otti sairaustermin kuvaamaan kaikkia homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuvia.

Homofobia sittemmin yleistynyt halventavana sanana, jolla pyritään leimaamaan kaikki homoseksuaalisuuteen tai homoliikkeen pyrkimyksiin - mistä tahansa, esim. yhteiskunnallisesta tai uskonnollisesta syystä - kielteisesti suhtautuvat epäilyttäviksi, naurettaviksi, vastenmielisiksi. Tämän myötä fobia-sanan käyttö provosoivana ja leimaavana liitetty muihinkin sanoihin, nyt puhutaan vastavetona mm. heterofobiasta, fundamentalistifobiasta ja homofoobikkofobiasta.

Homofobia-sanalla tahdotaan sanoa, että homoseksuaalisuuden vastustajat ovat sairaalloisesti ajattelevia ja käyttäytyviä, kyvyttömiä kohtaamaan homoutta ja homoseksuaaleja.

Homofoobikkofobia-sanalla sanotaan, että henkilöllä on pakkomielteinen tai pakkomielteenomainen tarve seurata ihmisten suhtautumista homoseksuaalisuuteen ja perusteettomasti leimata homofoobikoiksi kaikki asiaan kielteisesti suhtautuvat. Hän on kyvytön kohtaamaan homoseksuaalisuuteen negatiivisesti suhtautuvia ja asiallisesti arvioimaan heidän perustelujaan.

Raamattufobia-sanalla tahdotaan sanoa, että henkilön vastenmielisyys Raamattua kohtaan on ennakkoluuloista, tunnepitoista ja pakkomielteenomaista eikä hän siksi kykene kiihkottomasti arvioimaan Raamatun sanomaa ja siihen uskovia ihmisiä, vaan jo lähtökohtaisesti suhtautuu heihin vihamielisesti.

Kts. myös määritelmäni sanalle homofobia.

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi ensimmäinen kommentti tälle sanalle!

Piilota

Lisää uusi määritelmä sanalle fobia.