armo, armollinen, armollisuus

Murtsi67
18.6.2013

1. Hyväksyvä, rakastava suhtautuminen toiseen silloin kun tämä on tehnyt väärin; ansaitsematon hyvyys, jotakin mikä saadaan lahjaksi ilman omia ansioita.

2. Virheiden katsominen sormien läpi eli piittaamattomuus toisen erehdyksistä ja rikoksista ikäänkuin niillä ei olisi mitään merkitystä.

3. Jumalan pelastusteko eli Jeesuksen ristinkuolemassa ja sovintoveressä tarjolla oleva armahdus, syntien anteeksiantamus.

4. Jumalan rakastava asenne ja suhtautumistapa ihmiseen; asenne jota Hän odottaa kristityiltä näiden suhteessa toisiin ihmisiin.

Kristillisessä kontekstissa armo perustuu Jumalan rakkauteen, jota Hän osoittaa Jeesuksen sovitustyössä. Ajatuksena on, että Jeesus täytti Jumalan vanhurskaan (oikeudenmukaisen) lain vaatimukset ihmisten puolesta, koska ihminen ei kykene lakia täyttämään. Jeesus kuoli ihmisten syntien vuoksi, että Jumala voisi antaa anteeksi niille, jotka Häneen uskovat. Tässä mielessä usko ei tarkoita ainoastaan jonkin asian järjellistä uskomista, totena pitämistä, vaan Jeesuksen vastaanottamista ja Häneen sitoutumista, ns. sydämen uskoa. Tällöin ihminen saa syntinsä anteeksi ja tulee sisimmässään osalliseksi Jeesuksen hyvyydestä, joka sitten alkaa muuttaa hänen elämäänsä paremmaksi.

Jumalan "vanhurskas viha" on seurausta Hänen luonteestaan. Hän ei voi sallia syntiä, koska synti turmelee ihmisen ja luomakunnan. Jumalan viha ei kohdistu ihmiseen, vaan syntiin, mutta ihminen joka ei ole uskossa on vielä synneissään, siksi hän on Jumalan tuomion eli syntiin kohdistuvan "vanhurskaan vihan" alla.

Kristillisen käsityksen mukaan Jumala ei katso syntiä sormien läpi, mutta rakkaudessaan tahtoo ja voi pelastaa ihmisen syntiä kohtaavan oikeudenmukaisen tuomion alta, koska Jeesus on sovittanut synnit. Jumalan armo on ainoastaan Jeesuksessa, se kuuluu ainoastaan niille jotka uskovat Jeesukseen ja säilyy ainoastaan niissä, jotka todellisesti turvaavat Jeesukseen.

Kristityn kuuluu suhtautua armollisesti jokaiseen ihmiseen. On hyväksyttävä ihminen silloinkin kun emme saa tai voi hyväksyä hänen elämäntapaansa ja tekojaan. Se on Jumalan rakkauteen perustuvaa ihmisarvon kunnioitusta. Jokaisella ihmisellä, raskaimmin rikkoneellakin, on ainutkertainen arvo. Emme voi hyväksyä syntiä, mutta meidän tulee rakastaa ja kunnioittaa ihmistä.

Armon vastakohta on lakihenkisyys, anteeksiantamattomuus, armottomuus.

"Jumala armahtaa, minä en." Tony Halme.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." Raamattu, Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumi 3:16 - 18.

"Jumalalle kelpaa vain Jeesukseen Kristukseen turvautuva ihminen. Siksi mekin olemme uskoneet häneen, että Jumala hyväksyisi meidät yhteyteensä. Tuo hyväksyminen perustuu siis uskoon eikä juutalaisten lakien tottelemiseen. Kukaan ei pelastu niitä noudattamalla." Raamattu, Galatalaiskirje 2:16 (Elävän Uutisen mukaan).

"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee." Raamattu, Tiituksen kirje 2:11-14.

"Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut." Raamattu, Efesolaiskirje 4:32.

"Käskyt annettiin siksi, että kaikki ymmärtäisivät, kuinka perusteellisesti he olivat epäonnistuneet Jumalan lakien noudattamisessa. Mutta mitä selvemmin me näemme syntisyytemme, sitä paremmin myös tajuamme Jumalan armon runsauden saadessamme anteeksi. Aikaisemmin synti hallitsi kaikkia ihmisiä ja vei meidät kuolemaan. Nyt hallitsee armahtava Jumala: hän ottaa meidät lapsikseen ja antaa meille ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen, Herramme, tähden." Raamattu, Roomalaiskirje 5:20-21 (Elävän Uutisen mukaan).

Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttinen.

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi ensimmäinen kommentti tälle sanalle!

Piilota

Lisää uusi määritelmä sanalle armo, armollinen, armollisuus.